Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Τα μουσεία ως χώροι διαπολιτισμικού διαλόγουΠρόλογος
Christina Κreps

Το ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί ήταν κατά πόσον τα μουσεία μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στο να προωθήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και το σεβασμό στην ανθρώπινη διαφορετικότητα. Μέσω του πιλοτικού πρότζεκτ «Διαπολιτισμικοί μονόλογοι» που είχε προηγηθεί είχε διαπιστωθεί ότι
«η πολυπολιτισμικότητα είναι μια πραγματικότητα, αλλά η διαπολιτισμικότητα είναι μια Ουτοπία».
Το Πρόγραμμα “MAP for ID” επικεντρώθηκε στη συνεργασία με κοινότητες μεταναστών και μειονοτήτων και έθετε το εξής ερώτημα κοινωνικού προβληματισμού:
Πόσο προσπαθούμε να πάμε πέρα από τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες και να γίνουμε διαπολιτισμικές κοινωνίες όπου η ποικιλία πολιτισμών συνεργάζεται μέσω του διαλόγου και της από κοινού ευθύνης;
Τα 30 πρότζεκτ που υλοποιήθηκαν έδειξαν ότι η επίτευξη της διαπολιτισμικότητας είναι μία διαδικασία που γίνεται βήμα-βήμα και κάθε ενέργεια ή πρότζεκτ μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξουν όχι μόνο οι κοινωνίες αλλά και τα μουσεία και οι  νοοτροπίες των ανθρώπων.
Το πρόγραμμα «MAP for ID» (Museums as Places for Intercultural Dialogue) προσπάθησε να κάνει τα μουσεία πιο δημοκρατικά και πιο προσιτά σε ποικίλα είδη κοινού με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Τα μουσεία εξάλλου ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ως ιδρύματα «στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της». Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η αποδοχή ενός αξιώματος διαφέρει πολύ από την εφαρμογή του.
Τα διαφορετικά μουσεία χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τρόπους για να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα. Για παράδειγμα, πολλά πρότζεκτ προσπάθησαν να βοηθήσουν κοινότητες μεταναστών να ενσωματωθούν και να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της νέας τους πατρίδας, εμφυσώντας το αίσθημα του συνανήκειν  και της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς. Άλλα πάλι έδειξαν πώς μετανάστες και άλλες μειονότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες πηγές για να διδάξουν στις κοινότητες υποδοχής κάτι για τον δικό τους πολιτισμό προέλευσης. 


http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82&source=web&cd=64&ved=0CFMQFjADODw&url=http%3A%2F%2Fwww.diapolis.auth.gr%2Fdiapolis_files%2Fdrasi9%2Fypodrasi9.5%2F%25CE%25A4%25CE%25B1%2520%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2589%25CF%2582%2520%25CF%2587%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2585-11.doc&ei=UkPaT9q6L8iq8AOO4Mj5AQ&usg=AFQjCNEta7iwWU2wz3EC8M30seNQaQIUFg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου