Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Λίγα λόγια για τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης – Γραφείο Ελλάδας


Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και το Γραφείο του Οργανισμού λειτουργεί στην χώρα βάσει Σύμβασης που έχει υπογραφεί το 1952 μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και ΔΟΜ (τότε ΔΕΜΕ). Η εν λόγω Σύμβαση καθορίζει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στην Ελλάδα καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση. Η Σύμβαση καθώς και το Καταστατικό του ΔΟΜ στην Ελλάδα έχουν κυρωθεί με Νόμο.

Το Γραφείο του ΔΟΜ στην Ελλάδα και το προσωπικό που απασχολεί διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση μεταναστευτικών προγραμμάτων. Το Γραφείο ξεκίνησε τη δράση του από τη διαχείριση της εθνικής μετανάστευσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, τις δεκαετίες του ’50, ’60 και έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός βοήθησε πάνω από 140,000 Έλληνες στη μετανάστευσή τους σε υπερπόντιες χώρες (κυρίως, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία). Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξαν οι υπηρεσίες που προσέφερε ο ΔΟΜ στον τομέα της προετοιμασίας των Ελλήνων μεταναστών, για την ομαλότερη εγκατάστασή τους στις χώρες υποδοχής, οργανώνοντας από το 1954 μαθήματα ταχύρρυθμης επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να εφοδιαστούν με επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και μαθήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Από το 1980 και μετά, όταν πλέον είχε σταματήσει η εθνική μετανάστευση, η Ελλάδα έγινε χώρα «διέλευσης» μεταναστών/αιτούντων άσυλο από την Ανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Κατά την περίοδο αυτή, ο Οργανισμός μερίμνησε για την μετανάστευση περίπου 89,000 αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων, κυρίως προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Μετά το 1990, η Ελλάδα κατέστη de facto χώρα μόνιμης εγκατάστασης μεταναστών. Ο ΔΟΜ, σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί προγράμματα με στόχο την επιτυχή κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών, την καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία, την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την παροχή δυνατότητας εθελοντικής επιστροφής

Bασικοί τομείς δραστηριοποίησης του ΔΟΜ

Συνεχεια εδω: http://eeagrants-iomathens-soam.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου